Van het bestuur

Algemeen

Naast de nieuwsbrief willen we u ook hier op de hoogte brengen van een aantal dingen die in onze afdeling aan de orde zijn. Zo hopen we de betrokkenheid op elkaar en op onze afdeling te voeden en te stimuleren.

Onze afdeling kent een kleine 50 leden en begunstigers. De meesten zijn zowel landelijk als provinciaal lid. Het voordeel van een provinciale afdeling is dat wie op een eenzame kerkelijke positie staat, bemoedigende en versterkende contacten met geloofsgenoten kan onderhouden. Het nadeel blijft toch wel de afstand tussen de verschillende hoeken van ons heitelân. We proberen de ontmoetingsavonden te spreiden over de gehele provincie, zodat iedereen een keer dicht bij huis kan blijven, en een keer wat verder moet rijden. Laten we proberen elkaar zoveel mogelijk op te zoeken!

Bezetting

In de samenstelling van het bestuur is in 2015 verandering gekomen als volgt:

  • 1e Voorzitter: Leo Blees,
  • 2e Voorzitter Piet Wisse (die interim voorzitter was).

Dat betekent een verjonging van ons bestuur.

Met hartelijke groeten, en in verbondenheid, Het bestuur

Advertenties