Van de secretaris

Adreswijzigingen

Voor een goede communicatie is het van belang dat adreswijzigingen tijdig doorgegeven worden aan het bestuur. Het gebeurt nogal eens dat convocaties niet bestelbaar zijn en retour afzender gaan wat vervolgens weer extra kosten voor de afdeling met zich meebrengt. Wij stellen uw medewerking in deze zeer op prijs.

Lidmaatschap

De Friese afdeling laat een lichte daling van het aantal leden zien. Deze provinciale ledendaling wordt voornamelijk veroorzaakt door verhuizen en overlijden. Het is daarom van belang om het bestaan van de Gereformeerde Bond onder de aandacht te brengen bij familieleden en kennissen. Men kan lid worden maar zich natuurlijk ook opgeven als sympathisant. Uiteraard zijn ook niet-leden van harte welkom op onze bezinnings- en ontmoetings-avonden.

Leden en sympathisanten ontvangen convocaties voor de ontmoetingsavonden. De Waarheidsvriend. Naast uw lidmaatschap kunt u zich ook abonneren op ‘De Waarheidsvriend’. Ons weekblad bevat meditaties en geeft voorlichting inzake geestelijke en kerkelijke vragen, maar ook worden regelmatig maatschappelijke vragen behandeld. Daarnaast wordt u op de hoogte gehouden van het Bondsnieuws. Het lezen van de Waarheidsvriend is dus een aanbeveling waard. Op onze ontmoetingsavonden zijn aanmeldingsformulieren beschikbaar.

H. de Jong, secretaris

Advertenties