Gemeenten

Overzicht gemeenten in Fryslân

Gemeente Aanvang diensten Predikant
Damwâld (PKN) 09.30 en 13.45 uur vacant
Drachten (Herv. Kapelgemeente) 09.30 uur vacant
Driezum (Herv.) 09.15 en 14.00 uur Bijstand in het pastoraat
ds. K.H. Bogerd,
Achterwei 34,
9aa3 PR Wâlterswâld.
0511 421388
06 36275893
Kollum(Herv.kerkenraadscommissie op G.G.) 09.30 uur, Kerkdiensten afwisselend in  De Kandelaar, Voorstraat 24 of in de Maartenskerk, Voorstraat 39 te Kollum. vacant, Contactpersoon:De heer G.Bosgraaf, De Keegen 12, 9291 PM Kollumtel.: 0511-451883
Lemmer (Prot. Gem. b.a. op G.G. “Eben-Haëzer”) 09.30 en 16.00 uur (zomer) 09.30 en 18.00 uur (winter) Pastoraal medewerker: Ds. J. Harteman, De Parelvissers 37, 8265 SJ Kampen
Twijzelerheide (Hervormde gemeente “Eben-Haëzer”) 09.30 en 13.45 uur ds. G. Timmer.
Wijnjewoude (Herv.) 09.30 en 13.45 uur De heer M. van Heijningen (kerkelijk werker) Hoogeweg 2 9746 TN Dorkwerd 050-5774230
Twitter: @HeijningenMvan
Wâlterswâld (Herv.) 09.15 en 14.00 uur ds. K.H. Bogerd,
Achterwei 34,
9aa3 PR Wâlterswâld.
0511 421388
06 36275893

N.B. Het betreft hier Hervormde gemeenten of Protestantse gemeenten met een predikant od pastoraal medewerker die lid is van de Gereformeerde Bond. Bron: Jaarboekje Gereformeerde Bond.

Advertenties