Visie

Graag vergroten we de onderlinge betrokkenheid van onze leden. Dat doen we onder meer door middel van:

  • Deze website. Hebt u als gemeente een eigen website, dan wilt u op uw site misschien wel een link maken naar onze site? Ook suggesties voor onze website zijn hartelijk welkom.
  • Een jaarlijkse nieuwsbrief.
  • De ontmoetingsavonden.
  • De Hemelvaartontmoetingsdag in Noordhorn.
  • Deelname aan het 4 modaliteiten overleg (Confessioneel Gereformeerd Beraad, Confessionele Vereniging, Evangelisch Werkverband en Gereformeerde Bond).
  • Activiteiten in het kader van het Vier modaliteiten beraad, zoals de jaarlijkse startavond.
Advertenties