Identiteit

Wie zijn wij en waar maken wij deel van uit?

Als afdeling Fryslân zijn wij een onderdeel van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland.

De Gereformeerde Bond

“Gereformeerde Bond tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk in Nederland” is de officiële naam. De Gereformeerde Bond is een vereniging binnen de Protestantse Kerk die deze kerk wil herinneren aan haar eigen belijdenis en aan de noodzaak te leven uit de inhoud van deze belijdenis. De Drie Formulieren van Enigheid zijn geen documenten uit een ver verleden, maar levend bezit voor de kerk van onze dagen. De Gereformeerde Bond wil de kerk en de gemeenten vanuit deze verbondenheid met de belijdenis dienen. Zijn doelstelling heeft een positieve spits. (citaat uit de website).

De afdeling Fryslân De regionale afdeling Fryslân telt rond de 100 leden die verspreid zijn over de gehele provincte. Daar zitten twee kanten aan. De positieve kant is dat heel wat hervormd-gereformeerden die op eenzame plekken wonen en kerken verbondenheid mogen ervaren met tientallen geestverwanten in de provincie. De andere kant (en die is lastig) is dat het met zulke afstanden niet meevalt om één geheel te vormen. We zien dat bij de opkomst van de ontmoetingsavonden. Op een avond in Lemmer ontbreken onze broeders en zusters uit de Wouden, op een avond in Drachten of Wâlterswâld missen we onze broeders en zusters uit de Zuidwesthoek nogal eens. Zou hierin verandering kunnen komen?

Advertenties