Vier modaliteiten overleg

Tweemaal per jaar vergaderen de provinciale besturen van

in Nijega. Vast agendapunt zijn de jaarlijkse gezamenlijke avond. Verder worden de wederzijdse activiteiten aan elkaar doorgegeven; leden van de respectieve verenigingen zijn er welkom.

Advertenties