Ontmoetingsavonden

Tweemaal per jaar houden we een ontmoetingsavond. Op deze avonden, die op wisselende locatie in onze provincie worden gehouden, worden voor deze tijd relevante onderwerpen behandeld. Eén van de ontmoetingsavonden heeft het karakter van een jaarvergadering. Op deze bijeenkomst wordt vóór de pauze door het bestur verantwoording afgelegd voor het reilen en zeilen van onze vereniging in het afgelopen jaar. Ook vindt u zo nodig bestuursverkiezingen plaats. Na de pauze wordt dan het onderwerp behandeld.

Data vindt u op de pagina ‘Agenda’.

Advertenties